Alte servicii

 

  • evaluarea activelor mobile si imobile ale societatilor;
  • studii de fezabilitate a proiectelor;
  • organizarea de cursuri de contabilitate; 
  • organizarea de cursuri de Standarde Internationale de Raportare Financiara;
  • organizarea de cursuri de Standarde Internationale de Contabilitate;  
  • organizarea de cursuri de Standarde Internationale de Audit;
  • lichidare firme in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si procedura insolventei;
  • administrare firme