Contabilitate

 

  • tinerea contabilitatii in conformitate cu standardele nationale de contabilitate;
  • intocmirea declaratiilor pentru autoritatile fiscale;
  • asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv consultanta privind sistemele ERP;
  • intocmirea situatiilor financiare anuale si semestriale in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare si/sau IFRS;
  • elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor si politicilor contabile, planului de conturi adaptat unitatii, contabiliatea de gestiune;
  • retratarea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
  • intocmirea de diverse rapoarte si analize privind operatiunile uzuale pentru management.