Audit & Asigurare

 

  • auditul situatiilor financiare intocmite in conformitate cu normele nationale de contabilitate si/sau Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
  • audit intern;
  • revizuirea / proceduri agreate privind elemente de venituri, cheltuieli, active, creante, datorii, trezorerie, capitaluri proprii;
  • audituri de elemente specifice din situatiile financiare, cum ar fi venituri, cheltuieli, active, creante, datorii, trezorerie, capitaluri proprii;
  • efectuarea procedurilor agreate privind sistemul de control intern al vanzarilor/cheltuielilor ca mijloc de prevenire a viitoarelor pierderi;
  • efectuarea de revizuiri/proceduri agreate asupra controlului intern al societatii, precum si recomandari pe domenii specifice in functie de cerintele managementului.