Servicii juridice

 

  • infiintare societati comerciale, asociatii, fundatii (incluzand redactarea tuturor actelor necesare infiintarii, precum si inregistrarea/ridicarea actelor de la ONRC);
  • infiintare de Persoana Fizica Autorizata - P.F.A.,(incluzand redactarea tuturor actelor necesare infiintarii, precum si inregistrarea/ridicarea actelor de la ONRC);
  • redactare acte necesare modificarilor in S.R.L., S.A., P.F.A.,S.N.C., asociatii, fundatii etc. (Hotarari AGA, Decizii etc. pentru modificare denumire, sediu (inclusiv prelungire), obiect de activitate, revocare/numire administrator, cesiune, deschidere/inchidere punct de lucru, majorare/reducere capital social, modificare declaratii tip, suspendare activitate, preluare/fuziune, declaratii asociati/administratori etc.), precum si inregistrarea/ridicarea de la ONRC/instanta judecatoreasca a mentiunilor respective;
  • redactare acte necesare pentru dizolvare/lichidare/radiere S.R.L., S.A., P.F.A.,S.N.C., asociatii, fundatii etc. (incluzand redactarea tuturor actelor necesare – exceptand actele contabile - inclusiv inregistrarea/ridicarea actelor de la ONRC/instanta);
  • redactare Act Constitutiv;
  • obtinere de la O.N.R.C. extras de informare, certificat constatator;
  • consultanta juridica in domeniul comercial si fiscal.