Servicii Resurse Umane

 

  • intocmirea statului lunar de salarii si a declaratiilor corespunzatoare, calculul si plata contributiilor catre bugetul statului;
  • asistenta in intocmirea politicilor de personal, incluzand recrutarea, managementul, evaluarea si promovarea in cadrul unitatii;
  • completarea si transmitere REVISAL;
  • servicii de recruatare de personal in domeniile financiar-contabil, juridic, management;
  • asistenta in elaborarea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;
  • intocmirea de proceduri privind resursele umane si proceduri privind sistemele de management al calitatii referitor la resursele umane.